മാത്തപ്പന്റെ പായ

പുത്തന്‍ പായയൊരെണ്ണം വാങ്ങി
ചാത്തന്നൂരൊരു മാത്തപ്പന്‍.
പലവുരു പായ നിവര്‍ത്താന്‍ നോക്കി
പതിനെട്ടടവുമെടുത്തല്ലോ!
പായ നിവര്‍ന്നതുപോയാല്‍ കഷ്ടം
താനേപാഞ്ഞതു ചുരുളുന്നു!
ചുരുളന്‍ പായില്‍ തലചായ്ച്ചീടാന്‍
തടിയന്‍ മാത്തന്നിടമില്ല.
അടവുകളനവധി നോക്കീട്ടൊടുവില്‍
പിടലിയില്‍ ബുദ്ധിയുദിച്ചല്ലോ?
ഝടുതിയില്‍ പായനിവര്‍ത്തുക മുകളില്‍
ഉടനടി വീഴുക തന്നെ ഗതി!
തടിയന്‍ മാത്തന്‍ ഇങ്ങനെ നിത്യം
സുഖമായ് വീട്ടിലുറങ്ങുന്നു!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത