കുടവയര്‍ നനയാതെ.....

കുടമാളൂളുള്ളൊരു
കുടവയറന്‍ ചേട്ടന്‍,
കുടയൊന്നു വാങ്ങുവാന്‍
കടയെട്ടുകേറി!
കുടവയര്‍ നനയാതെ,
കുടവലിയതു കിട്ടാതെ,
കുടവയറന്‍ ചേട്ടന്‍
കുട 'വയറില്‍' ചൂടി!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത