മൊബൈലന്‍

ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍, തീവണ്ടിയില്‍
ചന്തയില്‍, ഹോസ്പിറ്റലില്‍
പിച്ചക്കാര്‍ക്കിടയിലും
കാണുമീ 'കുഞ്ഞന്‍ യന്ത്രം'!

റേഡിയോ, ടീവീ ന്യൂസും
ക്രിക്കറ്റും, മാര്‍ക്കറ്റിലെ
'കേറലുമിറങ്ങലും',
നിര്‍വിഘ്‌നം കാട്ടും കേമന്‍്!

സിനിമാ കാണാം, നല്ല
'സീനുകള്‍' വേണേല്‍ കാണാം!
സിനിമാടിക്കറ്റും, നെറ്റും
ബാങ്കിങ്ങും നടത്തിടാം.

എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമീ,
ലോകത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കീ-
യെന്തിരന്‍ നല്‍കീടുന്നൂ
മൊബൈലേ നമോവാകം.

കള്ളനും, കൊള്ളക്കാര്‍ക്കും
മന്ത്രിക്കും, തന്ത്രിക്കുമീ
കുള്ളനായിരിക്കുന്ന
സാധനം തന്നെ വേണം!

വാണിഭത്തിനും വേണം
പറയാം വരും തീര്‍ച്ച
കോണകത്തുമ്പില്‍പ്പോലും
'റിങ്ങു' ചെയ്തീടും കാലം

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്